Privacy Reglement

Privacy reglement Afval loont spaarprogramma

September 2013

Afval loont en privacy

Deelnemers kunnen met behulp van het Afval loont spaarprogramma van Afval Loont Rotterdam BV te Rotterdam (hierna Afval loont) geld sparen door gescheiden oud papier en karton, textiel, verpakkingskunststof, klein elektrisch, frituurvet en metaal aan te leveren bij een van de Afval loont filialen in hun (deelnemende) gemeente. Daarbij worden (persoons)gegevens van de deelnemers verzameld. Ook kunnen (persoons)gegevens worden verzameld bij het bezoeken van de website van Afval loont: www.afvalloont.nl (hierna de ‘Website’). Afval loont neemt de privacy van de deelnemers aan het Afval loont spaarprogramma en de bezoekers van de Website zeer serieus. Afval loont zal de verzamelde gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan de gegevensverwerking stelt.
In dit Privacy reglement legt Afval loont uit welke gegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe Afval loont daar verder mee om gaat. Afval loont adviseert bezoekers van de website en deelnemers aan het Afval loont spaarprogramma dit privacy reglement goed door te nemen.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Afval loont verwerkt op verschillende manieren gegevens. Daarbij bestaat een onderscheid tussen gegevens die worden verzameld en verwerkt bij deelname aan het Afval loont spaarprogramma, en gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat de Website wordt bezocht.

Deelnemers
Afval loont sparen begint bij de registratie op de Website. Bij registratie wordt gevraagd enkele gegevens in te vullen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het Afval loont spaarprogramma. Het gaat dan om het geslacht, de volledige naam en geboortedatum, de adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer, alsmede ten minste één bankrekeningnummer waarop het spaarsaldo kan worden overgemaakt. Daarnaast kan de deelnemer ook zijn persoonlijke interesses opgeven via zijn persoonlijke pagina op de Website. Dit is niet noodzakelijk voor de deelname aan het Afval loont spaarprogramma

Bezoekers Website
Bij het bezoek van de Website verzamelt Afval loont ook automatisch bepaalde gegevens. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen en uitlezen van ‘cookies’ (zie hierna). Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, het type browser dat wordt gebruikt, en de webpagina’s die worden bezocht binnen het domein van de Website.

Doeleinden verwerking van (persoons)gegevens en gebruik

Doeleinden
De verzamelde gegevens zijn onder meer nodig voor de volgende zaken:

 • om te controleren of het individu in aanmerking komt voor deelname;
 • om de persoonlijke pagina te kunnen creëren;
 • om het saldo bij Afval loont bij te kunnen houden;
 • om deelnemers een e-mail te kunnen sturen met het overzicht van een levering;
 • om deelnemers te kunnen informeren over hun deelname aan Afval loont;
 • om deelnemers te kunnen benaderen over nieuws omtrent Afval loont en te kunnen informeren over de werking van de door Afval loont geleverde diensten en op de hoogte te houden van veranderingen met betrekking tot het Afval loont spaarprogramma of andere diensten;
 • om het gespaarde saldo te kunnen overmaken;
 • om deelnemers te kunnen uitsluiten van deelname, bijvoorbeeld in geval van fraude;
 • om deelnemers te informeren over eigen of soortgelijke producten of diensten van Afval loont;
 • indien van toepassing: om de nieuwsbrief te versturen aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • voor statische doeleinden (in welk geval de gegevens zijn geanonimiseerd);
 • om de diensten van Afval loont, waaronder het gebruik van de Website, de deelnemerspas en de Afval loont app te beveiligen;
 • indien van toepassing: om deelnemers gericht te kunnen informeren over aanbiedingen en acties van derden op basis van de door de deelnemers opgegeven interesses.

Gebruik door Afval loont
Afval loont zal de verzamelde gegevens vooral gebruiken voor de goede uitvoering van het Afval loont spaarprogramma. Afval loont zal de gegevens niet gebruiken voor spam. Wel kan Afval loont de deelnemer middels service e-mails informeren over ontwikkelingen met betrekking tot het Afval loont spaarprogramma, waaronder de Afval loont filialen (en haar openingstijden en locaties), de Website, de deelnemerspas en de Afval loont app of eigen of soortgelijke producten of diensten, zoals updates en nieuwe functionaliteiten. Onderaan de service e-mails van Afval loont is er een uitschrijflink, waarmee de deelnemer kan aangeven dat hij niet langer prijs stelt op de service e-mails van Afval loont. Afval loont raadt het de deelnemers af om zich af te melden voor de service e-mails, omdat deze e-mails de deelnemer voorzien van essentiële informatie voor deelname aan Afval loont (denk hierbij aan wijzigingen in openingstijden en locaties van de filialen).

Ook kan Afval loont de deelnemer middels haar nieuwsbrief informeren over acties en ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijf Afval loont, nadat de deelnemer zijn wens hiertoe actief heeft aangegeven. Hierna volgt meer informatie over de nieuwsbrief.

De gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website (o.a. dankzij het plaatsen en uitlezen van ‘cookies’ (zie hierna)), waaronder het IP-adres, kunnen worden gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken en om de Website en Afval loont beter te kunnen beveiligen.

Nieuwsbrief

Afval loont organiseert regelmatig acties voor haar deelnemers en wilt haar deelnemers graag up-to-date houden ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijf Afval loont.

Tijdens de registratie, via de persoonlijke pagina op de Website, via het contactformulier en onderaan de homepage kan de deelnemer aangeven of hij geïnformeerd wil worden over deze acties en ontwikkelingen. Alleen na actieve opgave hiervan door de deelnemer zal hij acties en updates van Afval loont ontvangen, in de vorm van nieuwsbrieven. De deelnemer kan de opgave voor de nieuwsbrief doen:

 • middels een vinkje in de checkbox naast “Ja, ik wil graag per email op de hoogte blijven van de diensten en producten van Afval loont.” op het elektronische registratieformulier op https://www.afvalloont.nl/registreer/
 • middels een vinkje in de checkbox naast “Ja, ik wil graag per email spaartips en nieuws ontvangen” onderaan het contactformulier op http://www.afvalloont.nl/contact/
 • middels het invullen van zijn e-mailadres in het veld onder “Meld je aan voor onze nieuwsbrief” op de homepage www.afvalloont.nl en vervolgens het klikken op de button “Aanmelden” onder het invulveld

De deelnemer kan via zijn persoonlijke pagina op de Website (na inloggen op https://www.afvalloont.nl/inloggen/) ook aangeven of hij wel of geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van Afval loont, door middel van het selecteren of deselecteren van de checkbox naast “Ja, ik wil graag per email op de hoogte blijven van de diensten en producten van Afval loont.”. Ook onderaan de nieuwsbrief van Afval loont is er een uitschrijflink, waarmee de deelnemer kan aangeven dat hij niet langer prijs stelt op de nieuwsbrief van Afval loont.

In het geval van aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelt Afval loont het opgegeven e-mailadres en voor- en achternaam. In geval van afmelding voor de nieuwsbrief zullen de verzamelde gegevens worden verwijderd, voor zover de ontvanger van de nieuwsbrief geen deelnemer is van het Afval loont spaarprogramma.

Informatie over cookies en toestemming

Ter uitvoering van het Afval loont spaarprogramma en om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, maakt Afval loont gebruik van zogenoemde cookies. Door het bezoeken van de Website geeft de bezoeker toestemming aan Afval loont om cookies te plaatsen dan wel te laten plaatsen op de computer, mobiele telefoon of tablet, let wel: het accepteren van cookies is niet verplicht voor het gebruikmaken van de diensten van Afval loont. Hierna volgt meer informatie over cookies.

Cookies zijn hele kleine bestandjes bestaande uit letters en cijfers en die bij het bezoek van de Website op de gebruikte computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek herkent de browser deze cookies en stuurt informatie terug naar de server van Afval loont. Door cookies is het mogelijk om de opgegeven voorkeuren van de bezoeker van de Website te herkennen. Informatie die wordt verwerkt via cookies zijn onder meer de instellingen van de gebruikte computer, het besturingssysteem en de browser. Ook het IP-adres van de computer waarop de cookies worden geplaatst wordt opgeslagen en verwerkt. Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen door middel van cookies.

Cookies kunnen altijd via de instellingen van de browser weer worden verwijderd. Ook kan de browser zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd. De mogelijkheden van het verwijderen of niet accepteren van cookies hangt wel enigszins af van het type browser dat wordt gebruikt. Sommige browsers bieden alleen de mogelijkheid om zogenoemde ‘third party cookies’ te weigeren. Dat zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, meestal advertentienetwerken, ten behoeve van interest based advertising. Afval loont adviseert de help-sectie van de browser te raadplegen voor de mogelijkheden. Als de deelnemer ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet te accepteren, dan dient hij er wel rekening mee te houden dat dit de werking of het gebruiksgemak van de Website kan verminderen.

Gebruik door derden en verstrekking aan derden
Afval loont wenst de deelnemers in de toekomst te laten profiteren van acties en aanbiedingen bij winkels, ondernemingen en instellingen waarmee Afval loont een overeenkomst heeft gesloten. Een overzicht van de partners en de specifieke acties en aanbiedingen zal te vinden zijn op de website van Afval loont, www.afvalloont.nl. Tijdens de registratie en via de persoonlijke pagina op de Website kan de deelnemer aangeven of hij aanbiedingen wenst te ontvangen van de zorgvuldig geselecteerde partners van Afval loont. Alleen na actieve opgave hiervan door de deelnemer zal hij acties en aanbiedingen van de partners van Afval loont ontvangen. De deelnemer kan de opgave doen middels een vinkje in de checkbox naast “Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de aanbiedingen van derden.” op het elektronische registratieformulier op https://www.afvalloont.nl/registreer/. De deelnemer kan via zijn persoonlijke pagina op de Website (na inloggen op https://www.afvalloont.nl/inloggen/) ook aangeven of hij wel of geen prijs stelt op de aanbiedingen van de partners van Afval loont, door middel van het selecteren of deselecteren van de checkbox naast “Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de aanbiedingen van derden.”. Ook onderaan de e-mails met de aanbiedingen van de partners van Afval loont zal er een uitschrijflink zijn, waarmee de deelnemer kan aangeven dat hij niet langer prijs stelt op het ontvangen van de aanbiedingen van de partners van Afval loont.

Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan Afval loont de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken.

Tot slot kan Afval loont gegevens aan derden verstrekken indien Afval loont daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en / of in het geval Afval loont dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Afval loont hanteert hierbij interne richtlijnen die door Afval loont zijn opgesteld. Ook hierbij is het uitgangspunt van Afval loont dat Afval loont zorgvuldig zal omgaan met de privacy van de deelnemers.

Afval loont en gegevensbeveiliging

Afval loont neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzameling van (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ondanks dat kan Afval loont niet garanderen dat onbevoegde derden de door Afval loont getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en de (persoons)gegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.
Om misbruik van de gegevens te voorkomen verzoekt Afval loont de deelnemer nooit zijn gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, behalve wanneer hij inlogt op www.afvalloont.nl of websites van de partners waarmee Afval loont een overeenkomst heeft gesloten. Het komt voor dat spaarders door hackers per e-mail benaderd worden om Afval loont gegevens te wijzigen, waarbij het verzoek wordt gedaan persoonlijke gegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) per e-mail op te geven. Dit kan leiden tot misbruik van de persoonsgegevens. De deelnemers dienen erop te letten dat zij altijd inloggen op een website waarbij in de browserbalk https://www… wordt getoond. Dit duidt op een beveiligde internetomgeving.

Interesses deelnemer

Op www.afvalloont.nl kan de deelnemer zijn interesses opgeven op zijn persoonlijke pagina. De deelnemer is niet verplicht deze gegevens te verstrekken en kan deze altijd controleren en aanpassen op zijn persoonlijke pagina. Door het opgeven van interessegebieden kunnen Afval loont en haar partners de aanbiedingen nog specifieker maken voor de deelnemer en deze snel en op het door de deelnemer gewenste tijdstip aanbieden. De deelnemer dient zelf actief aan te geven of hij acties en aanbiedingen van Afval loont en / of de partners van Afval loont wenst te ontvangen. Zie hiervoor voor meer informatie, onder “Nieuwsbrief” en onder “Gebruik door derden en verstrekking aan derden”. De deelnemer kan zich altijd weer afmelden voor acties en aanbiedingen van Afval loont en / of de partners van Afval loont. De gegevens van de deelnemer worden dan niet langer gebruikt voor het samenstellen van gepersonaliseerde aanbiedingen van Afval loont en / of de partners van Afval loont.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt de (persoons-)gegevens die je hebt verstrekt bij het registreren bij Afval loont te allen tijde inzien en wijzigen in jouw account. Als je alle gegevens wilt zien die Afval loont over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@afvalloont.nl. Afval loont zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzage verzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Afval loont. Je kunt verzoeken dat Afval loont jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Afval loont zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Afval loont je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Wijziging van het Privacy Reglement

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en / of via berichtgeving aan jou.

Meer informatie over dit onderwerp?

Informatie over privacy kan gevonden worden op de websites van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl en het Ministerie van Justitie: www.rijksoverheid.nl. Ook kan rechtstreeks contact worden opgenomen met Afval loont voor nadere informatie, via info@afvalloont.nl.

Vraag de deelnemerspas aan

Afval loont deelnemerspas Spaar mee

Neem contact met ons op

Stel je vraag via ons contactformulier

Stel je vraag!