Van waardeloos, naar waardevol!

Afval loont homepage 2019-11-26T22:46:15+02:00

– PERSBERICHT –

Afval loont stopt.
 
Rotterdam, 26 november 2019
 
Voor het eind van het jaar sluiten de deuren van de filialen van Afval loont. In Rotterdam, Barendrecht, Noordwijk en Den Haag zal in december voor het laatst het gescheiden afval lonen voor haar deelnemers.
 
Tot mijn spijt moet ik aan jullie, trouwe deelnemers van Afval loont deze mededeling doen. De reden voor het stoppen van Afval loont is dat er onvoldoende toekomstperspectief is binnen de huidige politieke mogelijkheden van gemeenten. Het concept is rendabel, maar de wet- en regelgeving in combinatie met politieke onzekerheid heeft ons doen besluiten te stoppen met Afval loont in zijn huidige vorm. 
 
“Ik blijf positief, ik kijk terug met grote trots en voldoening op hetgeen we hebben bereikt. Er is in negen jaar tijd 15 miljoen kilo aan grondstoffen ingezameld en € 1 miljoen gespaard door onze deelnemers. In totaal hebben meer dan een miljoen bezoekers onze dertien filialen bezocht. Afval loont heeft meer dan 20 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan geboden en een mobiel filiaal, de Wisseltruck (foto), in gebruik genomen. De gewenste groei in filialen en gemeenten is echter uitgebleven. En dan moet je realistisch zijn en deze keuze durven maken”.

Afval loont zal alle (financiële) zaken netjes afhandelen met deelnemers, afnemers, leveranciers en personeel. De vooruitzichten voor 2020 waren van dien aard dat een dergelijke afwikkeling voor alle stakeholders waarschijnlijk onmogelijk zou zijn geworden.
 
“Er is een toenemende belangstelling voor recycling van afval. Meer en meer realiseert men dat inzameling van kwalitatief goede grondstoffen een wezenlijk onderdeel van de circulaire economie is. Met Afval loont hebben wij ons negen jaar met succes ingezet voor deze belangrijke zaak! Ik dank directie, personeel en alle andere stakeholders en bovenal jullie deelnemers die een prachtige bijdrage hebben geleverd aan een circulairder stukje Nederland. Maar de energie is op. Het perspectief is weg. Tijd om iets anders te gaan doen.”
Jørgen van Rijn, oprichter Afval loont.
 

LET OP!

Afval loont sluit filialen in Barendrecht, Hoogvliet en Noordwijk
Zaterdag 14 december zijn de filialen in Barendrecht (alleen het Achterom) en Noordwijk voor het laatst geopend. 
Dinsdag 17 december is het filiaal in Hoogvliet voor het laatst geopend. 

 

Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Den Haag

 

‘Consument moet wel betrokken blijven bij afvalscheiding’
We hebben elkaar nodig. Laten we sorteren dan ook leuk, lonend en leerzaam maken.


MARC TEN OEVER 
– DIRECTEUR AFVAL LOONT-