Over Afval loont

De missie van Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank, hebben we samengevat in “samen sparen we de natuur!”.

De mens is onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder de natuur. Toch hollen we die helaas stelselmatig uit. Daarom heeft Afval loont zich ten doel gesteld om vanuit de people, planet, profit gedachte de natuur te sparen. Door het bedenken van innovatieve concepten die ook leuk zijn, probeert Afval loont grote groepen mensen te mobiliseren om mee te helpen de natuur te sparen.

Samen de natuur sparen, voordat het te laat is, dat vindt Afval loont belangrijk!

Hoe wil Afval loont haar missie bereiken?

Initiatiefnemer van Afval loont is Jørgen van Rijn. Hij wil met zijn team op een leuke manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Klinkt dat hoogdravend en vergezocht? Misschien wel, maar we moeten ergens beginnen. Voor Afval loont is dit met inzamelingsmethode Afval Loont, ofwel de “gevolutie in afvalland”. Bekijk onderaan deze pagina een korte wervende presentatie over de gevolutie in afvalland.

De gevolutie is op 17 september 2011 gestart met een project in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Afval loont is open geweest in Pijnacker-Nootdorp tot en met 15 december 2012. Er waren meer dan 7.000 spaarders die in totaal 2,8 miljoen kilo grondstoffen ingezameld hebben en er is € 266.000 gespaard.

Afval loont is daarna een samenwerking aangegaan met RebelGroup en Van Gansewinkel. De partners geloven dat Afval loont een substantiële bijdrage kan leveren om de landelijke doelstelling van 65% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren en willen het inzamelingsconcept daarom gezamenlijk doorontwikkelen. De verwachting is dat de synergie tussen de partijen leidt tot een succesvol vervolg van Afval loont in Nederland en mogelijk daarbuiten.

Op 9 september 2013 is gestart met een nieuwe gevolutie, namelijk in Rotterdam-Hoogvliet! Inmiddels is er bijna 2,5 miljoen kilo grondstoffen ingezameld.

Sinds 7 maart 2015 zijn er in de gemeente Barendrecht drie Afval loont filialen geopend.

Vanaf 21 januari 2017 kunnen inwoners van de gemeente Noordwijk ook sparen met hun afval.

Den Haag en Krimpen aan den IJssel volgen naar verwachting in de loop van 2017 met in alle gemeenten één filiaal.

Selecteer in de header van de website één van de gemeenten om meer informatie over een gemeente te zien.

Klik hier voor een kaart met locaties en openingstijden van alle filialen

Doelen van Afval loont

  • Afval veranderen van iets waardeloos in iets waardevols
  • Burgers meer betrekken bij en bewust maken van de waarde van afval
  • Belonen burgers door geld te geven per kg. gescheiden gebracht afval
  • Het herbruikbare afval niet verbranden, maar daadwerkelijk hergebruiken!

Afval loont heeft de ambitie om haar afval inzamelingsconcept Afval loont in gemeenten door heel Nederland in te voeren. Afval loont heeft aan ca. 75 geïnteresseerde gemeenten en inzamelaars gepresenteerd. Daarnaast zoekt Afval loont actief naar partners of initiatieven die dezelfde doelen nastreven en Afval loont kunnen helpen bij haar missie om samen de natuur te sparen.

Adresgegevens

Afval loont
Postbus 129
3190 AC Hoogvliet
Email: info@afvalloont.nl

Vraag de deelnemerspas aan

Afval loont deelnemerspas Spaar mee

Neem contact met ons op

Stel je vraag via ons contactformulier

Stel je vraag!