Privacy statement Afval loont spaarprogramma

Privacy statement Afval loont spaarprogramma 2018-04-19T16:56:11+02:00

PRIVACY STATEMENT AFVAL LOONT SPAARPROGRAMMA

Afval loont neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Afval Loont en wat doet Afval Loont?

Afval loont is de besloten vennootschap Afval Loont Spaarders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3191 EM) Hoogvliet Rotterdam aan de Middenbaan-Noord 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71267417.

Deelnemers kunnen met behulp van het Afval loont spaarprogramma van Afval loont  geld sparen door gescheiden oud papier en karton, textiel, verpakkingskunststof, klein elektrisch, frituurvet en metaal aan te leveren bij een van de Afval loont filialen in hun (deelnemende) gemeente. Je kunt je aanmelden via de website van Afval loont: afvalloont.nl (hierna de “Website”) of via de mobiele applicatie van het Afval loont Spaarprogramma (hierna: de “Afval loont App”). Bij het bezoeken van de Website, gebruik van de Afval loont Afval loont App en om je deelname aan het Afval loont spaarprogramma mogelijk te maken, verwerkt Afval loont persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Afval loont?

Afval loont verwerkt op verschillende manieren gegevens. Daarbij bestaat een onderscheid tussen gegevens die worden verzameld en verwerkt bij deelname aan het Afval loont Spaarprogramma, en gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat de Website wordt bezocht.

Account

Om deel te kunnen nemen aan het Afval loont spaarprogramma, dien je een persoonlijk account aan te maken. Afhankelijk van of je een individuele spaarder bent of namens een maatschappelijke organisatie spaart, vragen we om de volgende gegevens:

Individuele spaarder: het e-mailadres, wachtwoord, geslacht, je voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, je telefoonnummer, en je IBAN rekeningnummer waarop het spaarsaldo kan worden overgemaakt. Daarnaast kan je ook je persoonlijke interesses opgeven via je persoonlijke pagina op de Website. Dit is niet noodzakelijk voor de deelname aan het Afval loont spaarprogramma.

Maatschappelijke organisatie: een e-mailadres, wachtwoord, type en naam van de organisatie,  voor- en achternaam van een contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, en het IBAN rekeningnummer waarop het spaarsaldo kan worden overgemaakt

Je spaarinformatie

Na registratie kun je via je account in de Afval loont Afval loont App of de Website de hierboven door jou verstrekte informatie bekijken en beheren en heb je toegang tot de volgende gegevens:

 • totaal aantal gespaarde kilo’s;
 • bespaarde CO2-uitstoot;
 • je laatste bezoek;
 • je inlevermomenten en het spaarsaldo (tenzij je als individuele spaarder in je account hebt aangegeven dat je spaart voor maatschappelijke organisatie die is aangesloten bij Afval loont, in welk geval de inlevermomenten en het gespaarde saldo niet terechtkomen jouw account, maar in het account van die maatschappelijke organisatie;
 • ook bestaat voor individuele spaarders de mogelijkheid om inlevermomenten en spaarsaldo te doneren aan maatschappelijke organisaties. Dit kunnen jij en de betreffende maatschappelijke organisatie dan terugzien in het account. De maatschappelijke organisatie kan echter niet zien van welke individuele spaarder een donatie afkomstig is.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website en de Afval loont App optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website en Afval loont App te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze de Website en Afval loont App. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur
 • het besturingssysteem dat je device gebruikt
 • de pagina’s die je bezoekt
 • hoe je je weg vindt op de Website en Afval loont App.

3. Voor welke doeleinden zal Afval loont jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Wij zullen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel Rechtsgrond
om te controleren of het individu in aanmerking komt voor deelname de verwerking is noodzakelijk teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een overeenkomst met jou.
om de persoonlijke pagina te kunnen creëren de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
om het saldo bij Afval loont bij te kunnen houden de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
om je een e-mail te kunnen sturen met het overzicht van een levering de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
om deelnemers te kunnen informeren over hun deelname aan Afval loont de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Afval loont en om te reageren op je vragen en feedback de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afval loont, namelijk het bieden van klantenservice
om het gespaarde saldo te kunnen overmaken de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
om je nieuwsbrieven toe te sturen indien je je daarvoor hebt aangemeld de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afval loont, namelijk direct marketing
om de Website en Afval loont App te beveiligen, aan te passen en te verbeteren de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afval loont
om statistische gegevens te genereren en om deze gegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afval loont, namelijk het kunnen doen van onderzoek
om gegevens over het aantal kilo’s ingezameld afval en aantal spaarders op geaggregeerd niveau te verstrekken aan gemeentes ten behoeve van beleidsonderzoek en -bepaling. De gegevens die Afval loont verstrekt bevatten enkel totaalgetallen en zijn door derde partijen op geen enkele manier tot jou herleidbaar de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van gemeentes, namelijk het doen van beleidsonderzoek en -bepaling
om informatie over jou te verstrekken aan derden in het kader van je deelname, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van en in overeenstemming met wet- en/of regelgeving (i) je hebt je toestemming gegeven voor deze verwerking van je persoonsgegevens; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Afval loont rust
om je gericht te kunnen informeren over aanbiedingen en acties van derden op basis van de door de deelnemers opgegeven interesses (i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afval loont en van de derde, namelijk direct marketing

 

Afval loont wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Afval loont dat aan jou laten weten. Ook kan Afval loont je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.  Daarnaast kan Afval loont je e-mails van derden sturen indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven.

Mocht je geen e-mailberichten van Afval loont willen ontvangen, dan kun je je afmelden in je account. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elke e-mail die door Afval loont aan jou wordt gestuurd opgenomen.

4. Aan wie verstrekt Afval loont persoonsgegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 • aan andere ondernemingen van de Afval loont groep voor de doeleinden die in privacy statement zijn uiteengezet;
 • aan onderaannemers die namens en ten behoeve van Afval loont de persoonsgegevens verwerken. Afval loont verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens.
 • Afval loont kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
 • Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan Afval loont de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken.
 • Ten slotte kan Afval loont je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Afval loont ze?

Afval loont maakt gebruik van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van jouw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie over cookies het cookie statement; https://www.afvalloont.nl/cookie-statement/.

6. Hyperlinks

De Afval loont App en/of Website kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de Afval loont App en/of Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Afval loont via de Afval loont App en/of Website worden verwerkt. Afval loont accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

7. Hoe lang bewaart Afval loont jouw persoonsgegevens?

Voor de betrokkenen ‘individuele spaarders’ en ‘maatschappelijke organisaties’ geldt het volgende bewaarbeleid m.b.t. de persoonsgegevens

 • Geregistreerde persoonsgegevens (opgegeven bij de registratie via het registratieformulier op https://mijnafvalloont.mendixcloud.com/) worden in principe bewaard zolang het Afval loont account actief is (als het account is geactiveerd via het klikken op de na de registratie toegestuurde activatielink)
 • Indien er niet op de activatielink (die na de registratie wordt toegestuurd) wordt geklikt, dan krijgt de individuele spaarder / maatschappelijke organisatie een herinneringsmail met activatielink, 1 week nadat de registratie is voltooid.
  • Wordt daarop geklikt binnen 3 weken, dan is het account geactiveerd en worden de geregistreerde persoonsgegevens in principe bewaard zolang het Afval loont account actief is
  • Wordt daar niet binnen 3 weken op geklikt, dan is het account niet geactiveerd en wordt het account (en dus alle persoonsgegevens) per direct verwijderd uit de database van Afval loont
 • Wordt er met het geactiveerde account geen afval ingeleverd gedurende een periode van 6 maanden (na de activatie en/of het meest recente inlevermoment), dan wordt er een herinneringsmail gestuurd, waarin de individuele spaarder / maatschappelijke organisatie wordt aangespoord om weer eens langs te komen. Ook wordt er een korte verwijzing opgenomen naar onze algemene voorwaarden, waarmee duidelijk wordt dat na nog één maand van ‘inactiviteit’ (en dus een totaal van 7 maanden inactiviteit / geen afval inleveren) er deactivatie volgt en het spaarsaldo voor de spaarder vervalt. Voor de zelf geregistreerde persoonsgegevens geldt vanaf het moment van deactivatie voor de zelf geregistreerde persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar en voor de persoonsgegevens m.b.t. de inlevermomenten / deelname aan het systeem (o.a. spaarsaldo en locatiegegevens) een bewaartermijn van 10 jaar. Na de periode van 10 jaar wordt de informatie m.b.t. de inlevermomenten nog wel geanonimiseerd behouden (waarbij e.e.a. dus niet meer terug te leiden is naar een spaarder).
 • Individuele spaarders / maatschappelijke organisaties hebben ook te allen tijde de mogelijkheid om zelf het geactiveerde account te deactiveren (via de optie daartoe vanuit hun account en/of hiervoor een verzoek in te dienen via info@afvalloont.nl). Na deze deactivatie wordt het spaarsaldo van de spaarder gedoneerde of uitbetaald, nadat de spaarder hiervoor zijn keuze heeft doorgegeven. Voor de zelf geregistreerde persoonsgegevens geldt vanaf het moment van deactivatie voor de zelf geregistreerde persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar en voor de persoonsgegevens m.b.t. de inlevermomenten / deelname aan het systeem (o.a. spaarsaldo en locatiegegevens) een bewaartermijn van 10 jaar. Na de periode van 10 jaar wordt de informatie m.b.t. de inlevermomenten nog wel geanonimiseerd behouden (waarbij e.e.a. dus niet meer terug te leiden is naar een spaarder).

Bewaarbeleid

Bewaarde persoonsgegevens

 • in geval van een individuele spaarder
  • e-mailadres (5 jaar)
  • wachtwoord (5 jaar)
  • geslacht (5 jaar)
  • NAW gegevens (5 jaar)
  • telefoonnummer (5 jaar)
  • IBAN rekeningnummer (5 jaar)
  • inlevermomenten, waaronder (10 jaar);
   • spaarsaldo (10 jaar)
   • locatiegegevens (10 jaar)
  • in geval van een maatschappelijke organisatie
   • e-mailadres (5 jaar)
   • wachtwoord (5 jaar)
   • type en naam van de organisatie (5 jaar)
   • voor- en achternaam van een contactpersoon (5 jaar)
   • adresgegevens (5 jaar)
   • telefoonnummer (5 jaar)
   • IBAN rekeningnummer (5 jaar)
   • inlevermomenten, waaronder (10 jaar);
    • spaarsaldo (10 jaar)
    • locatiegegevens (10 jaar)

8. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Afval loont neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ondanks dat kan Afval loont niet garanderen dat onbevoegde derden de door Afval loont getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en de (persoons)gegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Om misbruik van de gegevens te voorkomen verzoekt Afval loont de deelnemer nooit zijn gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, behalve wanneer hij inlogt op afvalloont.nl of websites van de partners waarmee Afval loont een overeenkomst heeft gesloten. Het komt voor dat spaarders door hackers per e-mail benaderd worden om Afval loont gegevens te wijzigen, waarbij het verzoek wordt gedaan persoonlijke gegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) per e-mail op te geven. Dit kan leiden tot misbruik van de persoonsgegevens. De deelnemers dienen erop te letten dat zij altijd inloggen op een website waarbij in de browserbalk https://www… wordt getoond. Dit duidt op een beveiligde internetomgeving.

9. Wat zijn je rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

 • Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Afval loont over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Afval loont. Je kunt verzoeken dat Afval loont je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Afval loont de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van Afval loont of een derde plaatsvindt.
 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Afval loont hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@afvalloont.nl. Afval loont zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Afval loont een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Afval je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

10. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in de Afval loont App en Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

11. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Afval loont je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@afvalloont.nl. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Afval loont niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.