Afval is een grondstof en heeft waarde

Voor gemeenten 2019-02-01T13:53:15+02:00

Van waardeloos, naar waardevol!
Als grondstof heeft afval meer waarde dan de prijs die je er aan kunt hangen. Als social enterprise is het ons streven om ook maatschappelijke waarde te creëren met afval.

Welke voordelen biedt Afval loont?
Afval loont conformeert zich aan het gemeentelijk afvalbeleid en is als zodanig een onderdeel hiervan. Op verschillende vlakken leveren we een bijdrage:

 • Positieve bijdrage aan meer en een betere afvalscheiding
 • Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Communicatie rond afvalscheiding
 • Het bevorderen van de sociale cohesie door inwoners aan te zetten samen te sparen voor doelen
 • Maatschappelijk betrokken door deelname aan gemeentelijke activiteiten zoals o.a.:
  • Avondvierdaagse
  • Zomerfeesten
  • Voorlichting aan scholen over recycling
 • Gereguleerde inzameling en vergoeding aan verenigingen, scholen en andere maatschappelijke lokale doelen
 • Registratie en rapportage van afvalstromen en vergoedingen conform wet bescherming persoonsgegevens

Kwaliteit grondstoffen
De kwaliteit van gescheiden afvalstromen is van belang om grondstoffen weer een nieuw leven te geven. Het Afval loont concept is volledig ingericht om kwaliteit te waarborgen. Alles wat ingeleverd wordt, wordt visueel gecontroleerd. Dit maakt dat Afval loont een hoogwaardige output heeft en een gewaardeerd onderdeel is van de circulaire economie.

Eigen beheer of uit besteden?
Afval loont biedt drie vormen van samenwerking:

 • Afval loont exploiteert: Afval loont koopt letterlijk de grondstoffen in van de burgers. Alle lusten en lasten zijn voor Afval loont. De gemeente draagt bij maar heeft niet de zorgen en geen exploitatierisico
 • De gemeente exploiteert: De gemeente blijft eigenaar van de grondstoffen en heeft de lusten en lasten. Afval loont levert knowhow, haar systeem en back office tegen een maandelijkse vergoeding
 • De inzamelaar van de gemeente exploiteert: De inzamelaar blijft eigenaar van de grondstoffen en heeft de lusten en lasten. Afval loont levert knowhow, haar systeem en back office tegen een maandelijkse vergoeding

 

Vestigingsmogelijkheden
Afval loont is momenteel gevestigd in verschillende soorten panden / locaties. Enige logistieke ruimte is wel nodig om de ingeleverde materialen goed te kunnen verwerken. Zo werken wij met stand alone filialen waar ruimte is voor perscontainers of werken we met een groot filiaal en satelliet filialen waarbij het grote filiaal dienst doet als logistieke hub. In bijna alle gevallen werken we samen met de lokale inzamelaar en methodieken en vinden we een passende oplossing. Zo staan we in Den Haag met een portakabin op het terrein van het afvalbrengstation.

Afbeeldingen vestigingen Afval loont

Achtereenvolgens: portakabin Den Haag op terrein Afvalbrengstation HMS, portakabin Barendrecht Carnisselande, Filiaal Barendrecht Bijdorp in samenwerking met Opnieuw&Co, Barendrecht Achterom winkelpand, Rotterdam Hoogvliet Brandweerkazerne, Noordwijk gymzaal.

Interieur Afval loont
Wij vinden het belangrijk dat spaarders in een schone omgeving klantvriendelijk worden ontvangen. Hieronder een aantal afbeeldingen binnen een filiaal. Onze medewerkers zijn duidelijk herkenbaar aan hun kleding.