Gescheiden afval inleveren

Gescheiden afval inleveren 2017-08-01T15:31:26+00:00
Afval loont conformeert zich aan het afval beleid van de gemeente waar zij filialen heeft. Dit betekent dat de afvalstromen die kunnen worden ingeleverd en de bijbehorende vergoedingen per gemeente kunnen verschillen. Er zijn momenteel zeven soorten afvalstromen waarmee je geld kunt sparen bij Afval loont.  Hieronder de afvalstromen die wij innemen. Wil je weten welke afvalstroom in jouw gemeente kan worden ingeleverd, kijk dan op de speciale gemeentepagina's op onze site. Afvalstromen met vergoeding Let op! Per gemeente kan dit anders zijn! Kijk op de pagina van jouw gemeente op deze site
  • Oud papier en karton
  • (verpakkings-) Plastic
  • Textiel
  • Kleine elektrische apparaten
  • Frituurvet
  • Metaal
  • PMD
Afvalstromen zonder vergoeding:
  • Batterijen
  • Spaarlampen/TL-buizen
  • Cartridges/toners
PMD PMD is een gecombineerde afvalstroom en staat voor Plastic- en Metalenverpakkingen & Drankenkartons. In sommige gemeenten mogen deze stromen samen in één zak worden ingeleverd. Voor een beschrijving van wat bij de Afval loont filialen wel en niet wordt geaccepteerd, verwijzen we je graag naar onze Brengvoorwaarden.
In principe zoveel als je wilt. Echter, we willen voorkomen dat een spaarder “de boel ophoudt” en lange wachttijden en irritaties bij andere spaarders veroorzaakt. Indien je een grote(re) hoeveelheid afval wilt komen inleveren, dan dien je dit 24 uur van tevoren te mailen aan de klantenservice van Afval loont via info@afvalloont.nl. In een dergelijk geval behoudt Afval loont zich het recht voor om je te verplichten het afval in te leveren op een door Afval loont bepaalde locatie en tijd.
Er worden voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van het afval dat kan worden ingeleverd bij de filialen van Afval loont. Lees de brengvoorwaarden erop na. Of het door jou aangeboden afval voldoet aan de brengvoorwaarden is enkel ter beoordeling van de medewerkers van Afval loont.

‹ Terug naar Vragen